PREVIEW TẬP 4 PHỐ TRONG LÀNG : NAM MỚI VỀ XÃ ĐÃ CÓ GÁI XINH CHĂM SÓC

phố trong làng

Video trailer tập 4 Phố Trong làng

Cô người yêu vội vàng bỏ Nam khi nghe tin anh xuống xã công tác mà nhìn cảnh này thì chắc tiếc đứt ruột nhỉ. Người tử tế, được trai thì đi đến đâu chẳng có người “quan tâm”.